แนะนำเพื่อนมาสมัคร

รับโบนัสทันทีทั้งคนฝากและคนแนะนำทั้งคู่คนละ 20% รวมสูงถึง 40% สูงสุดคนละ 1,000 บาท